IAJOLOGO


NEW RELEASES 2002


Yuji Ohno: Lupin The Third

cover picture Vap VPCG-84764

Yuji Ohno, piano
Jun Kondo, soprano sax, tenor sax
Makoto Hirahara, soprano sax, tenor sax
Kazuhiko Kondo, tenor sax
Mabumi Yamaguchi, tenor sax
Miyamoto Oji, baritone sax
Deer defeat, trombone
Eijiro Nakagawa, trombone
Yoshiro Okazaki, trumpet
Akira Okumura, flugelhorn
Sugawara Jin, flugelhorn
Nami Kaneko, flute
Takashi Asahi, flute
Yoshio Kizu, flute
Jun Kajiwara, guitar
Jun Tsunoda, guitar
Akira Okubo, guitar
Kiyoshi Sugimoto, guitar
Koji Ihara, Hammond organ
Kiyoshi Yoshida, synthesizer
Yoichiro Kobayashi Group, strings
Naoki Watanabe, bass
Atsuo Okubo, drums
Yasushi Ichihara, drums
Tatsuji Yokoyama, percussion
Sonia Rosa, vocals


 
 

Back
 
If you don't see the left hand menu,
please go back to the homepage.

Back to the homepage